top of page

客戶參巧

hang-lung-group.png
ATAL.png
JRP logo.png
1200px-HongKongAirportlogo 1.png
Union logo 2.jpg
dsd_logo 2.png
CEDD 1.jpg
EMSD.jpg
MCC.png
Chevalier Group.png
oshc logo 2.png
客户感言

“我非常驚奇會產生如此大的影響力!Aproplan憑籍其獨特的現場任務和缺陷管理,極大地幫助我們縮短項目交付週期和提升客戶滿意度"。

廣州鷹高機電工程有限公司首席執行官, 李國基先生


 
  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Wix Twitter page
bottom of page